logo
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЄКТ
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРО ПРОЄКТ


З 2012 року у часі Великого посту та Великодніх свят у Львові відбувається мистецький проєкт "Сакральний простір". Проєкт складається як з візуальної, так з музичної частини, а також проводяться лекції, дискусії. Мистецькі твори представленні в різних формах сучасного мистецтва – інсталяції, відео, перформансу, об'єктів. Художники презентують новий погляд на суть сакрального/духовного мистецтва.

Протягом останніх років спостерігається дедалі більше зацікавлення сакральним мистецтвом, яке стає щораз популярнішим. Проводяться численні виставки та фестивалі, організовуються іконописні пленери та майстеркласи, відкриваються школи та гуртки, з’являються галереї, тощо. Поряд із цим, спостерігаємо спрощення розуміння суті сакрального мистецтва. Відбувається редукція артистичної інвенції та завуження творчого процесу до мінімальної інтерпретації й оперування давно усталеними шаблонами. Це, в свою чергу, призвело до підміни понять в оцінці мистецького твору. Поверхнева естетична складова переважає над внутрішнім, глибинним духовним змістом, який часто повністю втрачається.
Тяжіння конвенцій та канонів і відсутність сміливого експерименту/пошуку особливо гостро постає на фоні сучасного секулярного мистецтва. Це мистецтво, будучи відкритим до актуальних проблем та новітніх тенденцій сьогодення – інтенсивно розвивається. У різноманітних видах та напрямках сучасного "світського" мистецтва, освоєння численних експериментів та інкультурація актуальних світових новацій, позначається щораз ширшим виходом на новий якісний рівень.

Важливим для зміни цієї ситуації і своєрідної актуалізації сакрального мистецтва може послужити широка співпраця поміж митцями різних країн, які спираються на різноманітні локальні традиції, а також проведення численних паралелей поміж візуальним та іншими видами мистецтва.
Щодо конексій із іншими видами мистецтва, то слід наголосити на важливості численних паралелей із розвитком сучасної сакральної та релігійної музики. Часто стилістичні і технічні новації перетікали зі світської сфери до сфери паралітургічної, релігійної і згодом вже до сакральних літургічних жанрів.
У сакральному малярстві, а точніше у середовищі митців що займаються сакральним малярством, відчувається своєрідний страх перед тим, аби вийти за рамки старих канонів (що аж ніяк не означає розриву з традицією).
При цьому, на відміну від музики, де є велика кількість паралітургічних та просто релігійних жанрів (що є значно відкритішими до будь-яких новацій), у сфері візуального мистецтва майже не знаходимо відповідників. Адже
саме через так зване "релігійне мистецтво", що виходить за вузькі рамки канонічного сакрального мистецтва, актуальні творчі новації змогли б органічно проникнути у сферу останнього [сакрального малярства].

Отже, нашою метою є за допомогою широкої міжнародної творчої співпраці та тіснішої взаємодії із іншими видами мистецтва (музика, мультимедія) – стимулювати розширення пласту своєрідного "релігійного мистецтва" через пошук нового погляду на саму суть мистецтва і зокрема на сакральне мистецтво.


Організатори:
МО "НУРТ"


 

 

 

 

 

 

© art association NURT