logo
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРО ПРОЕКТ


Протягом останніх років спостерігається дедалі більше зацікавлення сакральним мистецтвом яке стає щораз популярнішим. Проводяться численні виставки та фестивалі, організовуються іконописні пленери та майстеркласи, відкриваються школи та гуртки, з’являються галереї, тощо. Поряд із цим повсюдно спостерігаємо спрощення розуміння суті сакрального мистецтва. Відбувається редукція артистичної інвенції та завуження творчого процесу до мінімальної інтерпретації й оперування давно усталеними шаблонами. Це в свою чергу призвело до підміни понять в оцінці мистецького твору. Поверхнева естетична складова переважає над внутрішнім, глибинним духовним змістом, який часто повністю втрачається.
Тяжіння конвенцій та канонів і відсутність сміливого експерименту/пошуку особливо гостро постає на фоні сучасного секулярного мистецтва. Це мистецтво, будучи відкритим до актуальних проблем та новітніх тенденцій сьогодення – інтенсивно розвивається. У різноманітних видах та напрямках сучасного «світського» мистецтва, освоєння численних експериментів та інкультурація актуальних світових новацій, позначається щораз ширшим виходом на новий якісний рівень.
Важливим для зміни цієї ситуації і своєрідної актуалізації сакрального мистецтва може послужити широка співпраця поміж митцями різних країн які спираються на різноманітні локальні традиції а також проведення численних паралелей поміж візуальним та іншими видами мистецтва.
Щодо міжнародної співпраці, то насамперед слід наголосити на співпраці з польськими митцями, адже польське візуальне мистецтво займає одне із чільних місць у сучасному світовому мистецькому просторі, при цьому не пориваючи зв’язків із традицією. Ще більш важливим є той факт, що Польща, попри свою відкритість до світу, залишається державою із досить міцними релігійними традиціями. Без сумніву всі ці явища не можуть не справляти позитивного впливу і на сучасне польське мистецьке середовище.
Щодо конексій із іншими видами мистецтва, то слід наголосити на важливості численних паралелей із розвитком сучасної сакральної та релігійної музики. Часто стилістичні і технічні новації перетікали зі світської сфери до сфери паралітургічної, релігійної і згодом вже до сакральних літургічних жанрів.
У сакральному малярстві, а точніше у середовищі митців що займаються сакральним малярством, відчувається своєрідний страх перед тим аби вийти за рамки старих канонів (що аж ніяк не означає розриву з традицією). При цьому, на відміну від музики, де є велика кількість паралітургічних  та просто релігійних жанрів (що є значно відкритішими до будь-яких новацій), у сфері візуального мистецтва майже не знаходимо відповідників. Адже саме через так зване «релігійне мистецтво», що виходить за вузькі рамки канонічного сакрального мистецтва, актуальні творчі новації змогли б органічно проникнути у сферу останнього [сакрального малярства].

Мета
За допомогою широкої міжнародної творчої співпраці (насамперед із польськими митцями) та тіснішої взаємодії із іншими видами мистецтва (музика, мультимедія) – стимулювати розширення пласту своєрідного «релігійного мистецтва» через пошук нового погляду на саму суть мистецтва і зокрема на сакральне мистецтво.

Завдання
Привернення уваги до необхідності кардинальної зміни ситуації у підході до розуміння сакрального мистецтва, де спостерігається значне домінування декоративности та «матеріальности» над глибинною духовною суттю.
Активізація, через широку міжнародну співпрацю, процесу розширення спектру експериментів із поєднання різноманітних локальних культурних чи релігійних традицій та загальноевропейських/світових новацій у сфері сакрального та релігійного мистецтва.
Стимулювання інтересу мистецтвознавців до проблеми «релігійного мистецтва», що виходить за вузькі рамки канонічного сакрального мистецтва і разом із тим не є мистецтвом секулярним.
Через проведення конференцій та дискусій - сприяння усталенню певного визначення для «релігійного мистецтва» та нового підходу у термінологічній дефініції візуального мистецтва, що відображав би весь спектр перехідних форм поміж сакральним та світським мистецтвом.
Висвітлення численних паралелей у проблематиці розуміння «сакрального», «релігійного» та «секулярного» поміж різними галузями мистецтва загалом і між візуальним мистецтвом та музикою зокрема.

Організатори:
МО "НУРТ"


 

 

 

 

 

 

© art association NURT